Warsztaty i psychoterapia grupowa

Prowadzimy warsztaty, psychoterapię grupową i grupy wsparcia o przeróżnej tematyce począwszy od zajęć relaksacyjnych, psychoterapii grupowej uzależnień i innych warsztatach.

Szkoła dla rodziców nastolatków

Warsztat psychoedukacyjny dla rodziców, opiekunów dzieci w wieku 11-15 lat.

Problemy w relacjach z dzieckiem są częścią procesu wychowawczego i nie jest możliwe, aby ich uniknąć. Warto natomiast przyjrzeć się stosowanym metodom wychowawczym i sprawdzić co można zmienić, żeby osiągnąć lepszy efekt i nawiązać głębszą i zdrową relację z nastolatkiem. Warsztat służy poszerzeniu wiedzy i zdobyciu nowych umiejętności w zakresie budowania satysfakcjonujących relacji w rodzinie.

Grupa docelowa: Warsztat adresowany jest do rodziców, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje rodzicielskie i wychowawcze. Tematyka spotkań uwzględnia problemy dorastania takie  jak: bunt młodzieńczy, potrzebę decydowania o sobie, uleganie presji grupy, pragnienie akceptacji, zagrożenia ze strony mediów i środków psychoaktywnych.

Prowadząca: mgr Milena Grela – psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień i par. https://almamedic.pl/specjalista/milena-grela-parandyk/

Korzyści z uczestnictwa: Wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarach:

 • jak skutecznie komunikować się z dorastającym dzieckiem?
 • jak radzić sobie z agresywnymi, trudnymi zachowaniami i emocjami nastolatka?
 • jak prawidłowo określać granice?
 • jak wspierać samoocenę nastolatka?
 • jakie są obecnie największe zagrożenia dla młodych ludzi w dobie internetu?
 • czym jest uzależnienie i jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze?
 • relacje rówieśnicze, jak reagować i pomagać rozwiązywać problemy interpersonalne nastolatka?
 • co jest naturalne rozwojowo, a co powinno budzić niepokój?

Stosowane metody:

 • warsztat prowadzony jest technikami aktywnymi z wykorzystaniem elementów edukacyjnych.
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami i wspólne szukanie rozwiązań powoduje, iż  rodzice nie są osamotnieni w swoich problemach.

Ilość osób: do 14 osób. Obowiązuje pierwszeństwo zapisów.

Czas trwania:

 • cykl 1: 9 h, 1 spotkanie, godziny 9-18.00, 18 maja, 25 maja 2019
 • cykl 2: 2 spotkania po 5 godzin, 6 i 13 kwietnia 2019 w godz. 10.00-15.00

Cena: 319 zł

Trening Umiejętności Społecznych dla nastolatków

Grupa docelowa: młodzież w wieku 13-15 lat

Zajęcia grupowe dla dzieci rozwijające umiejętności komunikacyjne, nawiązywania i utrzymywania relacji z rówieśnikami i dorosłymi, adaptacji do nowych sytuacji oraz przestrzegania norm społecznych.

Ilość osób: do 12 osób

Prowadzące:

mgr Agnieszka Augustynowicz – psycholog, diagnosta, w trakcie studiów podyplomowych Stosowana Analiza Zachowań na SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe ma z Ośrodka dla Dzieci i Dorosłych z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych “Synapsis”. Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoedukację dla seniorów. Współprowadzi terapię dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

mgr Aleksandra Mroczek – psycholog, pedagog, diagnosta. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach wsparcia dla rodzin dysfunkcjonalnych oraz osób z niepełnosprawnościami, a także z chorobą Alzheimera. Ukończyła szkolenie „Podstawy diagnostyki w psychiatrii z elementami terapii cz. I i II oraz Psychiatria dzieci i młodzieży” w Psychologicznym Centrum Diagnozy i Terapii WSEI. Jest trenerem sensoplastyki© I stopnia. Od wielu lat jest instruktorem harcerskim.

Czas trwania: TUS będzie realizowanych przez 2 spotkania, 8 h każde, w sumie 16 h. Udział w programie ma na celu całościowe wsparcie dziecka i rozwój jego umiejętnościach społecznych.

Celem zajęć jest:

 1. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych tak, aby dzieci w sposób asertywny potrafiły inicjować i utrzymywać relacje oraz wyrażać swoje potrzeby.
 2. Poznanie zasad współpracy i reguł panujących w grupie oraz kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad społecznych.
 3. Uczenie ekspresji emocjonalnej (emocji pozytywnych i negatywnych), także w zakresie akceptowanych sposobów wyrażania gniewu i złości.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczone specjalistki z zakresu psychoprofilaktyki. Po zajęciach możliwe są krótkie konsultacje/rozmowy z rodzicami.

PROGRAM

 1. Poczucie własnej wartości i tożsamości – umiejętność określania silnych i słabych stron
 2. Role grupowe (uczeń, nastolatek, grupa rówieśnicza)
 3. Trening umiejętności komunikacyjnych
 4. Rozwiązywanie konfliktów – sposoby i techniki radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
 5. Asertywność – kształtowanie postawy asertywnej
 6. Wyrażanie uczuć, wyrażanie potrzeb, wyrażanie siebie
 7. Trudności emocjonalne w życiu nastolatka

Cena: 199 zł/os.

Grupa dla DDA/DDD

Dedykowana osobom, które w dzieciństwie wzrastały w rodzinie z problemem alkoholowym lub rodzinie dysfunkcyjnej, w której występowały problemy takie jak np: przemoc, zaniedbanie, długotrwała choroba rodzica/ów, uzależnienia inne niż alkoholizm. W dorosłym życiu osoby z taką historią doświadczają trudności w związkach, w relacjach z ludźmi, przeżywaniu uczuć, mają problemy w rozumieniu i realizacji swoich potrzeb oraz nieadekwatne poczucie własnej wartości.

Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań, odrzucenia czy braku spójnego systemu wartości w rodzinie pochodzenia powoduje dysfunkcyjne schematy zachowań utrwalonych w dzieciństwie. Przeniesione w dorosłe życie mogą one znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie oraz być źródłem cierpienia.

Grupa: zamknięta

Kwalifikacja: 3 spotkania indywidualne przed przystąpieniem do grupy u terapeuty uzaleznień/współuzależnienia. Inwestycja: 130zł/spotkanie

Czas: 9 miesięcy spotkania raz w tyg 2 godz, wtorek 18.30-20.30

Ilość uczestników: do 10 osób

Inwestycja: 100zł (za 2h)

Zapisy lub +48 570 905 095

Grupa dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych

Skierowana dla osób zmagających się z uzależnieniem. Wspiera w dążeniu do utrzymania abstynencji, poprzez psychoedukację, dzielenie się doświadczeniem, zdobywaniem umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia. Pozwala przyjrzeć się swoim emocjom, lepiej rozumieć siebie. Pomaga w osiągnięciu dobrostanu, zmianie nawyków, czerpaniu satysfakcji w różnych obszarach życia.

Kwalifikacja: konsultacja u terapeuty uzależnień przed przystąpieniem do grupy. Inwestycja 130zł

Ilośc uczestników: max 10 osób

Czas trwania: od 4 kwietnia w czwartki godz. 18-20 lub później do uzgodnienia z uczestnikami

Inwestycja: 120 zł spotkanie

Zapisy lub +48 570 905 095

Specjalista

Maria Dąbrowska

psycholog – dzieci i młodzież, dorośli, psychoterapeuta indywidualny i par, rodzin

Aleksandra Mroczek

psycholog – młodzież, seniorzy, dorośli, interwent kryzysowy, terapeuta systemowy i terapeuta TRZ

Agnieszka Bott-
Alama

psycholog, coach i trener, doradca zawodowy

Katarzyna Ładniak-Grońska

psycholog, diagnosta, dydaktyk, coach i mediator, dyplomowany terapeuta par i rodzin, terapeuta EMDR