Katarzyna Ładniak-Grońska - ZnanyLekarz.pl

Katarzyna Ładniak-Grońska

psycholog,  dyplomowany terapeuta par i rodzin, diagnosta, coach i mediator, dydaktyk, terapeuta EMDR

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym  Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej oraz jest  dyplomowanym terapeutą w zakresie terapii par i małżeństw (szkolenie II stopnia, Instytut Psychologii Zdrowia). Absolwentka Studium Terapii Rodzin i Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz  ukończyła szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Emocjach EFT z parami w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii a także szkolenia pod patronatem PTT EMDR: szkolenie EMDR (I i II stopień) oraz EMDR w pracy z parą, Zastosowanie EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą (I stopień). Jest także absolwentką Studium współpracy zespołowej i dynamiki procesów grupowych Grupy TROP i szkoły „Profesjonalny Trener Biznesu” House of Skills oraz jako coach oprócz kursów w Noble Manhattan Coaching kształciła się w Akademii Coachingu Kryzysowego.

Psychologią zajmuje się od 2008 r. , od psychologii konsumenta do psychologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ponadto posiada ponad 10 lat doświadczenia pracy w obszarze biznesu, szkoleń i coachingu w języku polskim, jak i angielskim. Jest angażowana do współpracy edukacyjno-szkoleniowej z uczelniami m.in: SGH, Uniwersytetem SWPS. Swobodna znajomość języka angielskiego umożliwia jej pracę jako coach i wykładowca, trener w tym języku. Wiedzę oraz doświadczenie psychologiczne zdobywała w Klinice Psychomedic, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii – Klinika Nerwic, Zaburzeń Odżywiania i Zaburzeń Osobowości oraz Akademickim Centrum Rozwoju i Psychoterapii SWPS i Stowarzyszeniu Dla Rodzin oraz Przychodniach i Ośrodku stacjonarnym Gedeon Medica, Kliniką Dzieci i Młodzieży, Rodzin Allenort, obecnie to Mindhealth, część grupy Medicover. Założycielka i pomysłodawczymi  idei gabinetu psychologicznego i rozwoju osobistego AlmaMedic, gdzie udziela konsultacji psychologiczno-terapeutycznych, diagnostycznych oraz prowadzi terapię par i rodzin, mediacje, konsultacje z zakresu psychologii sądowej.   Ukończyła liczne szkolenia psychologiczne, w tym Certyfikowaną Akademię Arterapii. Ponadto stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach i kongresach psychologicznych, wykładach i szkoleniach o charakterze psychologicznym. Prywatnie żona  z ponad 18-letnim stażem małżeńskim oraz mama.

Jak i z kim pracuje

Pracuje w ujęciu integracyjnym stosując różne nurty psychologiczno-terapeutyczne np. podejście systemowe i terapię skoncentrowaną na emocjach EFT  z parami, rodziną, a także narzędzia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii schematu, EMDR i poznawczo-behawioralne oraz coaching itp. Pracę poddaje regularnej superwizji diagnostycznej i terapeutycznej.  Jako psycholog pracuje z młodzieżą, dorosłymi i parami/małżeństwami, rodzinami a jako psycholog-diagnosta z dorosłymi i młodzieżą. Prowadzi także interwencję kryzysową oraz pracuje krótkoterminowo i średnioterminowo wraz z Klientem, Pacjentem.

Zakres

 • diagnozy psychologiczne
 • konsultacje i wsparcie psychologiczne indywidualne dla osób z problemem przewlekłego stresu, sytuacjach okołorozwodowych, depresją i zaburzeniami nastroju oraz problemów z samooceną a także doświadczających trudności w relacjach z ludźmi czy zagubionych zawodowo
 • konsultacje i terapia par dla osób doświadczających problemów i konfliktów małżeńskich, rodzinnych
 • mediacje
 • praca z rodziną, parą także z wykorzystaniem EMDR
 • konsultacje wychowawcze dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi
 • praca w diadzie dziecko-rodzic
 • praca z parą i rodziną, gdzie występuje choroba onkologiczna, przewlekła lub traumatyczne wydarzenia, zaburzenia odżywiania
 • konsultacje seksuologiczne w związku lub indywidualnie, dotyczące problemów mających podłoże psychologiczne, nie medyczne
 • interwencje kryzysowe dla osób doświadczających kryzysów życiowych
 • psychoedukacja i poradnictwo psychologiczne
 • wypalenie zawodowe i stres
 • coching zawodowy, menedżerski

Nie pracuje w obszarze  uzależnień, przemocy

Publikacje i Porady

Rodzina patchwarkowa i rola macochy. Pytanie na śniadanie Dziś Dzień Macochy! Jak odnaleźć się w tej roli? (tvp.pl)

M. Wayda-Zalewska, K. Ładniak-Grońska, B. Kostecka, A. Walenda, K. Kucharska, Wstyd – zapomniana emocja: psychopatologia, neurobiologia i terapia wstydu w zaburzeniach odżywiania, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, Psychiatria i Psychologia Kliniczna

O niedojrzałości emocjonalnej w Pytaniu na śniadanie   https://pytanienasniadanie.tvp.pl/55163638/czy-twoj-partner-jest-niedojrzaly-emocjonalnie?fbclid=IwAR3gXETsUamnSlaFxC2IJTvZsft-h_sG4VsALfoOea4v6Uq7PRvl95PaEas

Zerwane więzy z rodziną – dlaczego bliskie sobie osoby przestają ze sobą rozmawiać? https://pytanienasniadanie.tvp.pl/54047511/zerwane-wiezy-z-rodzina

Psycholog Katarzyna Ładniak-Grońska w Pytaniu na Śniadanie w temacie rodzin z osobami starszymi https://pytanienasniadanie.tvp.pl/49566834/czy-oddanie-rodzica-do-domu-starosci-to-wygodnictwo-i-egoizm?fbclid=IwAR2BYGayXCkb9HAFQU_VAKw6mUOywGuWrqlrKX_ItKorpPppYJiUEi1_E80

Nie tylko dla medyków. Jak radzić sobie ze stresem i zadbać o równowagę psychiczną w czasach pandemii

Rozmowa O relacjach i związkach https://almamedic.pl/o-relacjach-i-zwiazkach/

Na czym polega terapia par? https://youtu.be/XbrEiAWR4RE

Konsultacje par a terapia par https://youtu.be/uXr3SPwGSqM

Ładniak-Grońska K., Moc psychologii marketingu i sprzedaży, Media i Marketing Polska 2017, http://mmponline.pl/artykuly/194721,moc-psychologii-marketingu-i-sprzedazy

dr K. Dziewanowska, dr A. Kacprzak, K. Ładniak-Grońska, Marketing doświadczeń w budowaniu strategii marki i firmy, Media i Marketing Polska 2016,  http://mmponline.pl/artykuly/193537,marketing-doswiadczen-w-budowaniu-strategii-marki-i-firmy

Kontakt

Opinie

Katarzyna Ładniak-Grońska jest empatycznym słuchaczem skupionym na Kliencie. Polecam ją ponieważ łączy psychologię  z praktycznym podejściem do zastosowania w życiu, pracy, co jest jej dużą zaletą. Opierając na własnym doświadczeniu jest ona profesjonalnym partnerem podczas osiągania zmian i celów przez swoich Klientów.

Maja, Manager

Polecam Panią Katarzynę Ładniak-Grońską jako coacha. Jest nastawiona na rezultat, skupiona na Kliencie i ma otwarty umysł. Podczas współpracy słucha swoich Klientów i jest wnikliwa.

Agnieszka, Manager

Pani Katarzyna jest myślącą poza schematami osobą, z dużą ilością pozytywnej energii, co udziela się Klientom, Pacjentom oraz przekłada się na atmosferę współpracy.

Piotr