Aleksandra Mroczek

psycholog – młodzież, seniorzy, pedagog, diagnosta

Absolwentka psychologii oraz pedagogiki opiekuńczej z terapią pedagogiczną oraz resocjalizacją na UMCS w Lublinie oraz SWPS w Warszawie w zakresie studiów podyplomowych Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej. Ma doświadczenie w rehabilitacji osób z zaburzeniami otępiennymi za pomocą programu komputerowego AFA system. Pracuje m.in w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Chorych na Chorobę Alzheimera  „Mefazja” i filię „Memory”  prowadzonym przez Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie.

Ponadto doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami zdobyła w trakcie pracy w placówkach pomocy społecznej dla rodzin dysfunkcjonalnych i z osobami niepełnosprawnymi. Pracowała jako kurator społeczny. Od wielu lat jest instruktorem harcerskim. Ukończyła szkolenie „Podstawy diagnostyki w psychiatrii z elementami terapii cz. I i II oraz Psychiatria dzieci i młodzieży” w Psychologicznym Centrum Diagnozy i Terapii WSEI. Jest trenerem sensoplastyki© I stopnia.

Jak i z kim pracuje

W pracy z pacjentami, osobami starszymi i cierpiącymi na choroby otępienne prowadzi terapię prokognitywną, terapię orientacji w rzeczywistości, a także terapię reminiscencyjną oraz wprowadza elementy arterapii. Dużą wagę przykłada do indywidualnych zasobów pacjenta i na ich podstawie opracowuje plan terapii, a w jej trakcie podąża za jego możliwościami i potrzebami.

Pracuje także z młodzieżą i rodzicami w formie konsultacji  dla rodziców, w tym wychowawczych.

Pracuje z

  • młodzieżą i rodzicami
  • osobami starszymi
  • osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera
  • osobami doświadczającymi chorób otępiennych o różnej etiologii

Publikacje i Porady

Porady jak ćwiczyć pamięć?

Styczeń 2019|

Powiedzenie, że narząd nieużywany zanika, w przypadku mózgu nie jest żartem, ponieważ brak jego aktywności powoduje  kurczenie a co za tym idzie obniżenie jego sprawności [...]

Kontakt

Opinie