Aleksandra Mroczek

psycholog – młodzież i dorośli, pedagog, interwent kryzysowy, terapeuta RTZ

Absolwentka psychologii oraz pedagogiki opiekuńczej z terapią pedagogiczną oraz resocjalizacją na UMCS w Lublinie oraz SWPS w Warszawie w zakresie studiów podyplomowych Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej. Posiada ceryfikat EuroPsy w zakresie pracy klinicznej. Ma doświadczenie w rehabilitacji osób z zaburzeniami otępiennymi za pomocą programu komputerowego AFA system. Pracowała  m.in w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Chorych na Chorobę Alzheimera  „Mefazja” i filię „Memory”  prowadzonym przez Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie. Współpracuje obecnie  z telefonem zaufania jako interwent kryzysowy.

Ponadto doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami zdobyła w trakcie pracy w placówkach pomocy społecznej dla rodzin dysfunkcjonalnych i z osobami niepełnosprawnymi. Pracowała jako kurator społeczny. Od wielu lat jest instruktorem harcerskim. Ukończyła szkolenie „Podstawy diagnostyki w psychiatrii z elementami terapii cz. I i II oraz Psychiatria dzieci i młodzieży” w Psychologicznym Centrum Diagnozy i Terapii WSEI a także Racjonalną Terapię Zachowań w Instytucie Inspira i szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej . Jest trenerem sensoplastyki© I stopnia. Obecnie dodatkowo wspiera kryzysowo jednen z telefonów zaufania jako interwent kryzysowy dla młodzieży i dorosłych.

Jak i z kim pracuje

Pracuje także z młodzieżą i rodzicami, dorosłymi w formie interwencji kryzysowych, konsultacji , w tym dla rodziców o charakterze wychowawczym oraz w zakresie wsparcia psychologicznego, zaburzeń nastroju wykorzystując m.in terapię racjonalnych zachowań i psychoedukację.

W pracy z pacjentami, osobami starszymi i cierpiącymi na choroby otępienne prowadzi terapię prokognitywną, terapię orientacji w rzeczywistości, a także terapię reminiscencyjną oraz wprowadza elementy arterapii.

Dużą wagę przykłada do indywidualnych zasobów pacjenta i na ich podstawie opracowuje plan terapii, a w jej trakcie podąża za jego możliwościami i potrzebami.

Pracuje z

  • młodzieżą i rodzicami
  • osobami starszymi, w tym cierpiącymi na chorobę Alzheimera
  • osobami doświadczającymi chorób otępiennych o różnej etiologii
  • stany depresyjne i zaburzenia nastroju
  • wsparcie psychologiczne i psychoedukacja

Konsultuje w języku polskim i włoskim wyłącznie online oraz w formie wizyt domowych osób starszych w soboty – termin do uzgodnienia

Publikacje i Porady

Porady jak ćwiczyć pamięć?

styczeń 2019|

Powiedzenie, że narząd nieużywany zanika, w przypadku mózgu nie jest żartem, ponieważ brak jego aktywności powoduje  kurczenie a co za tym idzie obniżenie jego sprawności [...]

Kontakt

Opinie

Pani Aleksandra posiada dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie zaburzeń u seniorów. Po konsultacji z nią wiem znacznie więcej na temat tego przez co przechodzi moja mama i ze strony rodziny będę mogła jej odpowiednio pomóc. Dziękuję

Ewa

Dziękuję za wsparcie, empatyczne pytania i wysłanie moich problemów.

Pacjentka