Regulamin usług psychologiczno-terapeutycznych i diagnostycznych w AlmaMedic

 1. Zarezerwowany termin wizyty potwierdzony jest w poprzedzający ten termin dzień roboczy za pomocą SMS-a wysłanego co najmniej 24 H w dni robocze przed terminem wizyty (zazwyczaj sms jest wysyłany dwukrotnie   48 h i  24 h przed terminem wizyty).
 2. Wizyta indywidualna skype/telefoniczna trwa 50 minut, natomiast z uwagi na COVID -19, wymogi sanitarne, dezynsekcję  i zwiększenie czasu pomiędzy poszczególnymi wizytami wizyty osobiste  trwają 45 minut. Wizyta partnerska czy rodzinna  trwa 75 minut/45 minut przy wizytach osobistych, 80 minut/50 minut w wersji online w zależności od typu wizyty  i opłaty w cenniku.
 3. Jeśli klient, który otrzymał SMS-a chce odwołać spotkanie, powinien tego samego dnia, w którym przyszła wiadomość, co najmniej 24H w dni robocze poprzez sms lub telefonicznie lub pisząc na poinformować o tym rejestrację AlmaMedic.
  • wysyłając SMS-a zwrotnego z informacją na numer +48 570 905 095
  • lub dzwoniąc pod numer +48 570 905 095
  • lub pisząc na
 4. Brak informacji anulującej wizytę ze strony Klienta  co najmniej 24H przed terminem wizyty w dni robocze, w odpowiedzi na SMS wysłany przez Rejestrację, traktowany jest jako potwierdzenie wizyty.
 5. Niepojawienie się na wizycie, która została potwierdzona (nie odwołana) lub odwołanie jej w terminie krótszym niż 24 h np. tego samego dnia co wizyta, skutkuje koniecznością wniesienia opłaty za nią w wysokości 100% opłaty za daną usługę według cennika.
 6. W przypadkach wybranych  i uargumentowanych AlmaMedic, w uzgodnieniu z terapeutą, może odstąpić od pobrania opłaty za spotkanie, którego Klient nie odwołał lub odwołał mniej niż 24 h przed. Z takich sytuacji wyłącza się korki, zmiany planów, odmowa dziecka przyjścia na wizytę, zmęczenie, konieczność pozostania dłużej w pracy itp.
 7. Sesję, w tym nieodwołaną można opłacić:
  • podczas wizyty u danego specjalisty gotówką lub kartą, w gabinecie AlmaMedic, w którym jest taka możliwość
  • przelewem na konto AlmaMedic. Dane do przelewu: AlmaMedic, Konto w NestBank: 92 2530 0008 2068 1046 2178 0001

  W przypadku dokonywania płatności przelewem – środki należy wpłacić z wyprzedzeniem. Gdy przelew jest dokonywany w dniu wizyty z uwagi na księgowanie prosimy, aby w dniu wizyty dostarczyć potwierdzenie wykonania przelewu w formie wydruku, lub za pośrednictwem nośnika elektronicznego (np. mail, smartfon, tablet). Brak potwierdzenia przelewu w momencie, w którym planowano powinna rozpocząć się sesja interpretowane będzie jako brak opłaty za wizytę. W takim przypadku klient będzie proszony o pokrycie kosztów wizyty gotówką w gabinecie a po zaksięgowaniu przelewu zostanie zwrócona nadpłata na konto Klienta.

 8. W przypadku zapisania na wizytę niepełnoletniego dziecka pierwsza wizyta jest z rodzicem, który wypełnia oświadczenie AlmaMedic zarówno w swoim imieniu jak i imieniu dziecka, z jego danymi. Aby wizyta mogła się odbyć potrzebna jest zgoda przynajmniej jednego z rodziców posiadających prawa rodzicielskie.
 9. Powyżej opisane zasady z wyjątkiem pkt 7 mogą zostać zmodyfikowane w ramach indywidualnego kontraktu z terapeutą. Decyzje podejmuje terapeuta, w uzgodnieniu z klientem. W takim przypadku warunkiem podstawowym jest spisanie umowy między terapeutą a Klientem definiującym zasady płatności. Nie spisanie takiego dokumentu skutkować będzie realizacją płatności na zasadach opisanych powyżej.
 10. Z uwagi na COVID-19 w gabinetach AlmaMedic fotele ustawione są w odległości min. 1,5 metra od siebie. Ponadto pomieszczenia i wyposażenie gabinetów AlmaMedic są regularnie dezynfekowane a pomieszczenia wietrzone.  Posiadamy specjalny oczyszczacz powietrza wychwytujący wirusy, bakterie, pyłki itp. Ponadto podczas wizyty osobistej Pacjenci/Klienci są proszeni o wypełnienie ankiety z uwagi na COVID-19, a specjalista może poprosić o zmierzenie temperatury za pomocą dostępnego bezkontaktowego termometru. Personel AlmaMedic jest  wyposażony w środki odkażające, przyłbice i/lub maseczki. Wszystkie te środki ochronne stosowane są  z uwagi  na zdrowie naszych Klientów oraz personelu AlmaMedic. Dodatkowo zwiększyliśmy odstępy między wizytami, aby nasi Klienci nie spotykali się bezpośrednio. Przy rozliczaniu wizyt rekomendujemy płatność kartą w Gabinecie na Lindleya lub płatność przelewem przed wizytą na warunkach jak w pkt. 7. niniejszego regulaminu.