Agnieszka Bott-Alama

psycholog, coach i trener, doradca zawodowy

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS, obroniony doktorat na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Akredytowany coach Associated Certified Coach (ACC), członek International Coach Federation (ICF) oraz certyfikowany coach kryzysowy w biznesie, Polskie Towarzystwo Coachingu Kryzysowego oraz absolwentka Szkoły coachingu The Art & Science of Coaching’, Erickson College i Wszechnica UJ. Ponadto ukończyła wiele szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego i treningu, w tym Szkołę Trenerów Biznesu Intra (2009-2010),  Szkołę Profesjonalny trener biznesu, House of Skills oraz Studia podyplomowe: Job-coaching – doradztwo zawodowe i coaching kariery na Uniwersytet SWPS w Warszawie.

Jest trenerem, doradcą zawodowym i coachem ze specjalizacją w coachingu kariery oraz coachingu kryzysowym w biznesie. Posiada wieloletnie, zróżnicowane doświadczenie, zdobyte w sektorze prywatnym (Deutsche Bank Polska S.A., BRE Bank S.A. / mBank S.A., Telekomunikacja Polska S.A. / Orange Polska S.A.), jak i publicznym (administracja rządowa, uczelnia wyższa). Pracowała  na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich, przede wszystkim w obszarze zarządzania ludźmi (HR). Łączy praktykę z teorią. Jest osobą, dla której bardzo liczy się praktyczny wymiar działania i uzyskiwane namacalne efekty. W pracy stosuję modele i narzędzia, które są osadzone w nauce i poparte badaniami empirycznymi. Z AlmaMedic współpracuje projektowo.

Jak i z kim pracuje

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z kadrą zarządzającą wszystkich szczebli (Zarząd, dyrektorzy jednostek, kierownicy zespołów). Stosuje coaching, w tym coaching kryzysowy i ścieżki kariery oraz doradztwo zawodowe.

Zakres

Wspiera pracowników na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w:

  • znalezieniu pomysłu na siebie – odkryciu celu zawodowego czy też obszaru dalszej działalności zawodowej
  • opracowaniu sposobu realizacji pomysłu na siebie
  • analizie indywidualnych talentów / mocnych stron zawodowych
  • sytuacji wypalenia zawodowego
  • sytuacji chronicznego stresu
  • sytuacji utraty pracy
  • rozwoju umiejętności niezbędnych do poprawy własnej skuteczności i satysfakcji z pracy  – treningi indywidualne i grupowe z zakresu: zarządzania sobą w czasie oraz zarządzania zespołem, organizacji pracy, komunikacji, kreatywności, radzenia sobie ze stresem.

Publikacje i Porady

Kontakt

Opinie