Wypalenie zawodowe i stres

Wypalenie zawodowe to stan psychofizycznego wyczerpania organizmu, spowodowany walką z długotrwałym stresem.

Do  zespołu wypalenia zawodowego zaliczamy:

  • Depersonalizowanie, czyli przedmiotowe postrzeganie innych osób, niechęć w stosunku do osób z otoczenia (np. pracowników, pracodawców), obojętność, wrogość, izolowanie się, agresja werbalna lub cynizm w kontaktach.
  • Wyczerpanie emocjonalne – na poziomie psychicznym: zmniejszona motywacja do działania, spadek zaangażowania i aktywności, wahania nastroju, drażliwość, problemy z koncentracją, utrata satysfakcji z wykonywania pracy, pamięcią oraz poziomie fizycznym: chroniczne zmęczenie, brak energii, senność, bóle głowy, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, spadek lub wzrost masy ciała, bóle mięśni, napięcie.
  • Obniżone poczucie dokonań osobistych – niedocenianie własnej pracy i dokonań, odczuwanie braku własnej wartości.

Kluczowe w odróżnieniu wypalenia zawodowego od zmęczenia fizycznego jest fakt, że osoba zmęczona po przebytym odpoczynku jest wypoczęta, odzyskuje siły i chęć do pracy. Natomiast osoba z wypaleniem zawodowym, pomimo odpoczynku wciąż odczuwa zmęczenie, brak energii i wyczerpanie. Odróżnienie stanu wypalenia zawodowego od depresji nastręcza trudności, bowiem oba stany często współwystępują ze sobą.

Specjalista

Katarzyna Ładniak-Grońska

psycholog, diagnosta, dydaktyk, coach i mediator, dyplomowany terapeuta par i rodzin, terapeuta EMDR