//Psychotraumatolog i EMDR
Psychotraumatolog i EMDR2020-01-12T10:54:27+00:00

Psychotraumatolog i  terapia EMDR

Szczególnie trudne przeżycia, związane z zagrożeniem życia lub utratą poczucia bezpieczeństwa powodują, iż dochodzi do zakłócenia równowagi psychicznej. Zdarza się, że taki stan przechodzi w formę przewlekłą i powoduje różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym.

Psychotraumatologia jest dziedziną nauki i praktyki klinicznej, obejmującą kompleksową wiedzę na temat mechanizmów radzenia sobie z doświadczeniami traumatycznymi oraz specyfiki zaburzeń po stresie traumatycznym. Psychotraumatolog specjalizuje się w diagnozie psychologicznej oraz terapii osób po traumie – we wczesnych interwencjach oraz w przypadku długofalowych skutków doświadczeń traumatycznych w przeszłości.

Biofeedback – czym jest?

Sięgając do źródłosłowu, możemy mówić o feedbacku, czyli informacji zwrotnej, z przedrostkiem bio- odnoszącym się do biologicznych procesów zachodzących w naszym organizmie. Wyróżniamy 2 podstawowe postaci biofeedbacku: fizjologiczny, gdzie czujniki umieszczane są na palcach bądź czole pacjenta oraz eeg-biofeedback (inaczej neurofeedback), nieco podobny do badania eeg, kiedy elektrody mocujemy do skóry głowy.

Dzięki biofeedbackowi fizjologicznemu możemy kontrolować funkcje autonomicznego układu nerwowego (temperatura, przewodność skóry, oddech, rytm serca), natomiast neurofeedback pozwala na rejestrowanie aktywności elektrycznej wytwarzanej przez neurony.

W trakcie sesji mamy możliwość obserwowania i rejestrowania amplitud i częstotliwości fal mózgowych, wyświetlania tych danych na ekranie monitora w postaci wykresów bądź obrazów, a także bieżącego trenowania i regulacji ich poziomu w celu zmiany wzorca na pożądany, najbardziej sprzyjający właściwemu przebiegowi procesów wewnętrznych mózgu. Różne wzorce zapisu odpowiadają różnym stanom psychicznym osoby.Do prawidłowego funkcjonowania potrzebujemy wszystkich rodzajów fal, ale bardzo ważne jest dostosowanie ich wzorca do sytuacji.

Podczas pracy umysłowej, nauki, rozwiązywania zadań nie potrzebujemy fal delta charakterystycznych dla stanu głębokiego snu, natomiast w czasie wprowadzania się w stan relaksacji najbardziej efektywne będzie uaktywnienie fal alpha, sprzyjających spokojowi i wyciszeniu, nie zaś wysokiej bety związanej ze stresem i napięciem.

Dzięki interaktywnym, atrakcyjnym grom i ćwiczeniom uczymy się samodzielnie regulować nasze stany psychiczne, poprawiając tym samym działanie mózgu. Powstające w ten sposób zmiany w systemie informacji na linii: wzgórze – zwoje podstawy mózgu – kora mózgowa możemy obserwować dzięki zapisowi ich aktywności eeg.

Nie jest przesadą w tym przypadku stwierdzenie, że mamy bezpośredni wpływ na funkcjonowanie naszego mózgu.Poprzez ćwiczenia oddziałujemy na usprawnianie procesów pamięci, koncentracji, uczenia się, jak również wprawiamy się w stan relaksacji, wyciszenia, łagodzenia skutków stresu. Odpowiednie protokoły biofeedbacku znajdują zastosowanie przy leczeniu bądź wspomaganiu leczenia szerokiego spektrum zaburzeń, m.in. ADHD, ADD, stanów lękowych, depresji, padaczki, migreny, bólu przewlekłego stresu, bezsenności, nadciśnienia, PTSD, uzależnień.

Badania pokazują, że efekty działania biofeedbacku są niezwykle trwałe (o wiele trwalsze niż w przypadku stosowania leków). Dzięki regularnym treningom wzmacniania i obniżania odpowiednich pasm fal mózgowych możemy nawet mówić o stałej poprawie funkcjonowania organizmu.

Specjalista

Agnieszka Wrzesień

psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym