//Diagnoza psychologiczna
Diagnoza psychologiczna2019-02-14T09:13:49+00:00

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna jest bardzo ważnym elementem diagnozy pacjenta. Mieści się w zakresie diagnozy psychiatrycznej i jest niezbędna do uzyskania całościowego obrazu danej osoby. W Alma Medic wykonujemy zarówno diagnozy dzieci, młodzieży, dorosłych oraz pary/rodziny.

Cele diagnozy psychologicznej:

  • opis stanu pacjenta i jego funkcjonowania w życiu codziennym,
  • ocena zasobów oraz trudności danej osoby,
  • określenie mechanizmów leżących u podstaw objawów chorobowych,
  • opracowanie rekomendacji w zakresie zindywidualizowanego postępowania leczniczego i terapeutycznego.

W zależności od rodzaju diagnozy i problemu, z jakim przychodzi pacjent, cele te mogą ulegać zmianie.

Ponadto w zależności od rodzaju diagnozy, celu oraz potrzeb pacjenta, wykonywane są inne kwestionariusze psychologiczne. O finalnym doborze testów decyduje psycholog-diagnosta. Podstawą każdej diagnozy, bez względu na wykonywane badanie, jest wywiad z pacjentem. Psycholog-diagnosta może poprosić o okazanie dotychczasowych wyników badań psychologicznych i/lub dokumentacji medycznej.

Skontaktuj się z Nami! +48 570 905 095

Specjalista

Katarzyna Ładniak-Grońska

psycholog, certyfikowany diagnosta PTP, coach i terapeuta par

Aleksandra Mroczek

psycholog –  młodzież, seniorzy, pedagog, diagnosta

Justyna Szaban

psycholog –  choroby przewlekłe i nieuleczalne, diagnosta

Agnieszka Wrzesień

psychotraumatolog, neuroterapeuta, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym

Agnieszka Augustynowicz

psycholog, psycholog-seniorzy, choroby nieuleczalne i przewlekłe, diagnosta