/Milena Grela-Parandyk
Milena Grela-Parandyk2019-07-18T18:48:38+00:00

Milena Grela-Parandyk

psycholog, psychoterapeuta w nurcie integracyjnym, terapeuta uzależnień i par

 

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie ze specjalizacją psychologii klinicznej. Odbyła wielostopniowe szkolenie z zakresu Solution Focused Brief Therapy (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) – w  Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyła szkolenie dla specjalistów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia w Warszawie. W Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA uzyskała  kompetencje  trenerskie w zakresie umiejętności psychospołecznych. Dodatkowo w w/w miejscu odbyła szkolenie  podnoszące kwalifikacje trenerskie. Jako trener umiejętności psychospołecznych prowadzi warsztaty i treningi, szczególnie w obszarze  komunikacji, asertywności, stresu i rozwoju osobistego. Uczestniczyła w wielu konferencjach, warsztatach i seminariach z zakresu psychoterapii, psychologii i psychiatrii.

Ponadto od 2009 r. jest nauczycielem akademickim. Współpracowała z Uniwersytetem SWPS   a obecnie  z  Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Pracuje w II Klinice Psychiatrycznej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od środków psychoaktywnych i behawioralnych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Zajmuje się terapią indywidualna i grupową oraz poradnictwem psychologicznym.

Jak i z kim pracuje

Pracuje w nurcie integracyjnym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Pracę podaje regularnej superwizji.

Zakres

Pomaga osobom, które doświadczają:

  • trudności w relacjach z ludźmi
  • trudności w związkach
  • trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami
  • problemów z uzależnieniem i nadużywaniem środków psychoaktywnych,
  • uzależnienia od sieci, hazardu, pracy
  • pomaga rodzinom uzależnionych i ich partnerom (DDA i współuzależnienie)

Publikacje i Porady

Kontakt

Opinie