Psychoterapia2019-02-28T16:19:52+00:00

Psychoterapia

Psychoterapia polega na stosowaniu metod psychologicznych, szczególnie opartych o regularny kontakt międzyludzki, celem pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami. Jest formą pomocy psychologicznej mającą na celu leczenie oraz wspomaganie rozwoju osoby poprzez rozmowę, stosowanie metod i narzędzi psychologicznych. Regularne spotkania z psychoterapeutą służą poszerzaniu samoświadomości oraz lepszemu zrozumieniu siebie, swoich emocji i swojego sposobu myślenia. Psychoterapia pełni rolę  profilaktyki w zdrowiu psychicznym oraz służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego. Może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami lub emocjami oraz rozwoju relacji i umiejętności społecznych.

Psychoterapia może odbywać się w formie indywidualnej lub grupowej.

Skontaktuj się z Nami! +48 570 905 095

Specjalista

Milena Grela-Parandyk

psycholog, terapeuta uzależnień i par, psychoterapeuta w nurcie integracyjnym

Agnieszka Wrzesień

psychotraumatolog, neuroterapeuta, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym