Coaching

Coach to osoba, która pomaga klientowi odkryć właściwą drogę do celu, stosując różnorodne techniki i narzędzia, używając swoich umiejętności, doświadczenia życiowego itp. Praca coacha oparta jest na partnerskiej relacji z Klientem i wzajemnym zaufaniu. Polega ona na obserwacji osoby pozostającej pod opieką w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania.

Etyka pracy coacha zakłada, że powinien on przekierować Klienta do innego specjalisty, jeśli uzna, iż zbliży to klienta do osiągnięcia celu. Może to być trener, mentor lub psycholog, bądź inny specjalista. Coach nie musi być psychologiem, natomiast dobrze kiedy nim jest, ponieważ coach-psycholog jest wstanie pracować z klientem na głębszym poziomie, uwzględniając jego osobistą sferę, przez co proces jest efektywniejszy a zmiana bardziej trwała.

Ponadto coach nie jest trenerem ani mentorem a proces coachingowy nie jest szkoleniem ani psychoterapią. Coaching moze dotyczyć celów ze sfery prywatnej – life coaching, bądź zawodowej – business lub executive coaching (coaching z kadrą najwyższego szczebla).

Zapraszamy do współpracy!

Specjalista

Katarzyna Ładniak-Grońska

psycholog, diagnosta, dydaktyk, coach i mediator, dyplomowany terapeuta par i rodzin, terapeuta EMDR