Psycholog dla dzieci i młodzieżyWarszawie

Problemy w szkole, lęki różnego typu, zaburzenia depresyjne to problemy, z którymi obecnie spotykają się nie tylko dorośli, ale także dzieci w wieku szkolnym.

Wiek młodzieńczy to niezwykle wymagający okres zarówno dla przeżywających go nastolatków, jak i ich rodziców. Warto pamiętać, że w przypadku problemów, których nie jesteśmy w stanie sami rozwiązać, pomocny może okazać się doświadczony psycholog dla dzieci i młodzieży. Tego rodzaju specjalista w pierwszej kolejności zajmuje się diagnozą występujących trudności i zaburzeń, a następnie określeniem działań terapeutycznych, które powinny zostać podjęte. Co więcej, jest on również ukierunkowany na poradnictwo rodzicielskie.

Gabinet psychologiczny AlmaMedic – sprawdź, jak wygląda terapia młodzieżyrodzinna

W przypadku psychoterapii niezwykle ważny jest proces początkowych konsultacji, który rozpoczyna się spotkaniem z rodzicami. To pierwsze spotkanie ma służyć zebraniu informacji na temat bieżącej sytuacji rodziny i nastolatka, zgłaszanych problemów oraz oczekiwań w zakresie formy pomocy. Takie podejście sprawia, że dalsza współpraca odbywa się na przejrzystych zasadach.

Doświadczony psycholog dla dzieci i młodzieży – sięgnij po pomoc dla swojego dziecka

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji czy terapii  dzieci i młodzieży najczęściej odbywa się z samym dzieckiem czy nastolatkiem i trwa 50 minut. Podczas tej sesji psycholog, pedagog, psychoterapeuta zapoznaje się z jego perspektywą, a także informuje go, czym jest i na czym polega terapia oraz inne wskazane formy pomocy. W zależności od specyfiki problemu, jak również stopnia jego trudności, proponowane są możliwe formy pomocy – takie jak konsultacje czy terapia dzieckiem czy z nastolatkiem, terapia rodzinna lub małżeńska bądź konsultacje wychowawcze przeznaczone dla samych rodziców. Efektem konsultacji może być również decyzja o niepodejmowaniu dalszych działań terapeutycznych.

*Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, aby rozpocząć terapię, wymagana jest zgoda rodziców, natomiast po ukończeniu 18. roku życia klient, pacjent ma prawo zgłosić się samodzielnie i/lub w obecności rodzica, w zależności od preferencji.

W przypadku rodziców w trakcie lub po rozwodzie i niepełnoletniego dziecka zgodnie z regulaminem AlmaMedic konieczna jest  zgoda na spotkania przynajmniej jednego z rodziców.

Specjalista

Katarzyna Ładniak-Grońska

psycholog- dzieci, młodzież, interwent kryzysowy, terapeuta TRZ