//Poradnictwo i doradztwo zawodowe
Poradnictwo i doradztwo zawodowe2019-02-28T16:14:49+00:00

Poradnictwo i doradztwo zawodowe

Poradnictow i doradztwo zawodowe polega na udzieleniu wyjaśnienia i rady w obszarze HR czy też w obszarze edukacji, udziela pomocy w wyborze zawodu.

Przykładowe tematy konsultacji zawodowych:

  • gdzie i jak szukać pracy,
  • jakie są trudne pytania rekruterów,
  • autoprezentacja,
  • jak rozwijać swoje kompetencje,
  • jak się przekwalifikować?

Przykładowe tematy konsultacji edukacyjnych:

  • jakie są moje mocne strony i predyspozycje w kontekście wyboru zawodu,
  • jakie są moje preferencje w zakresie wyboru zawodu

Odpowiedzi na powyższe i inne pytania zostaną oparte o kompleksową analizę Twoich dokumentów aplikacyjnych i sytuacji zawodowej lub kompetencji społecznych, emocjonalnych, językowych mocnych i słabych stron adolescenta pod kątem przyszłego wyboru zawodu.

Być może zostaniesz poproszony, aby  wypełnić kwestionariusze, które pomogą nam w ocenie Twoich predyspozycji zawodowych i mocnych stron.

Otrzymasz rzetelne informacje i konkretne wyjaśnienia, które rozwieją Twoje wątpliwości.

Skontaktuj się z Nami! +48 570 905 095

Specjalista

Agnieszka Bott-Alama

psycholog, coach i trener, doradca zawodowy

Agnieszka Augustynowicz

psycholog, psycholog-seniorzy, choroby nieuleczalne i przewlekłe, diagnosta

Aleksandra Mroczek

psycholog –  młodzież, seniorzy, pedagog, diagnosta