//Depresja i zaburzenie nastroju
Depresja i zaburzenie nastroju2019-03-06T13:26:15+00:00

Depresja i zaburzenie nastroju

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest obecnie najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym, jedną z kluczowych chorób cywilizacyjnych i jako taka jest częstą przyczyną niesprawności, czy nawet śmierci. Właśnie dlatego nie należy jej lekceważyć. Ignorowanie takiego stanu u bliskiej osoby, a także u siebie może prowadzić do dramatycznych konsekwencji. Zalecane jest więc leczenie depresji, przy czym należy mieć na względzie, iż jest ona chorobą o złożonej etiologii i wielu podtypach (m.in. depresja egzogenna tzw. reaktywna, choroba afektywna dwubiegunowa, cyklotymia, dystymia).

W naszych warszawskich gabinetach przyjmujemy osoby w różnym wieku, które nie są pewne, gdzie mają udać się ze swoim problemem. Podczas pierwszego spotkania przeprowadzamy rozpoznanie, diagnozę na podstawie której możemy ocenić czy potrzebujecie Państwo pomocy w leczeniu zaburzeń nastroju i czy konieczna jest konsultacja psychiatryczna, być może także aby włączyć leki przeciwdepresyjne. Farmokoterapia wraz z terapią jest efektywnym sposobem leczenia zaburzeń nastroju, jednakże tylko terapia może zagwarantować faktyczną zmianę destrukcyjnych schematów postępowania.

Objawy depresji

  • obniżenie nastroju (smutek, przygnębienie, zobojętnienie)
  • poczucie obniżonej sprawności pamięci, intelektu, spowolnienie myślenia, tempa wypowiedzi

  • zmniejszenie liczby i zakresu zainteresowań izolowanie się od otoczenia, obniżenie zdolności do pracy, zaniedbywanie i kłopoty z wykonywaniem codziennych
  • lęki

  • zaburzenia rytmów okołodobowych i objawy somatyczne (zaburzenia snu, zaburzenia apetytu, wahania samopoczucia w ciągu dnia, spadek lub zwiększenie masy ciała, bóle głowy, mięśni, zaparcia)
  • utrata zainteresowań i zdolności do przeżywania radości (anhedonia)

  • zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości, spowolnienie ruchowe, utrata energii, sił, poczucie ciągłego zmęczenia fizycznego
  • depresyjne zaburzenia myślenia (niska samoocena, nieadekwatne poczucie winy, depresyjna ocena własnej osoby, sytuacji życiowej, przyszłości)
  • myśli i zachowania samobójcze

Skontaktuj się z Nami! +48 570 905 095

Specjalista

Milena Grela-Parandyk

psycholog, terapeuta uzależnień i par, psychoterapeuta w nurcie integracyjnym

Katarzyna Ładniak-Grońska

psycholog, certyfikowany diagnosta PTP, coach i terapeuta par

Agnieszka Wrzesień

psychotraumatolog, neuroterapeuta, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym