Kryzysy par i rodzin – zapraszamy na terapie rodzinneWarszawie

Sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w relacjach między partnerami oraz w relacjach rodzinnych na każdym etapie życia. Przyczyniają się do tego różnego czynniki – na przykład wydarzenia w życiu prywatnym czy zawodowym. Nie zawsze para bądź rodzina jest w stanie sama stawiać im czoła. Kryzysy stawiają zarówno partnerów, małżonków, jak i innych członków rodziny w trudnej sytuacji. Niekiedy potrzebna jest pomoc z zewnątrz, w postaci terapii, konsultacji czy mediacji rodzinnej. Na tego typu pomoc możesz liczyć w naszych gabinetachWarszawie.

Pomoc rodzinie w gabinecie terapeuty w Warszawie

Przeprowadzamy konsultacje i terapie dla par, małżeństw a także mediacje, a niekiedy również terapie rodzin dotyczącą całych rodzin z dziećmi. Pierwsza wizyta ma na celu rozpoznanie sytuacji. Poznajemy Was i Wasze problemy, bez oceniania przysłuchujemy się temu, co macie do powiedzenia – czasem nawet bardziej sobie nawzajem niż nam. Niekiedy już sama przestrzeń naszego gabinetu w Warszawie w Śródmieściu  w bezpiecznej obecności specjalisty pozwala się nieco bardziej otworzyć.

Dlaczego potrzebna jest terapia rodzinna czy małżeńska?

Naszym celem podczas terapii jest udzielenie pomocy osobom w związkach oraz relacjach rodzinnych, które przeżywają kryzys wynikający z któregoś z poniższych powodów:

  • długotrwałe nierozwiązane konflikty i kłótnie,
  • rozwód lub zagrożenie nim,
  • agresja i przemoc w związku,
  • problem wzajemnego obwiniania i trudności w komunikacji,
  • trudności związane z chorobą jednego partnera,
  • odbudowywanie związku po zdradzie,
  • konflikty związane z rodzicielstwem,
  • strata dziecka.

Mediacje rodzinneWarszawie

Przeciwwskazaniem do terapii rodzinnej czy dla par jest aktywne uzależnienie jednego lub obojga małżonków, przemoc oraz obecność osoby trzeciej (kochanka/kochanki). Nie oznacza to jednak, że osoby w jednej z powyższych sytuacji pozostaną bez pomocy. Jeśli nadal chcą być razem to szukamy optymalnego planu wsparcia z pomocą zespołu naszych specjalistów. Natomiast czasem bywa, że bardziej skuteczną formą wsparcia zamiast terapii czy konsultacji stanowi mediacja, która jest dobrowolna i poufna.

Mediacje rodzinne są formą pomocy kiedy mamy do czynienia z otwartym konfliktem a terapia nie jest efektywną formą postępowania lub para zdecydowała się np. na rozwód. Podczas mediacji mediator nie wnika w psychologiczne uwarunkowania konfliktu, w przeciwieństwie do terapeuty, tylko skupiamy się wspólnie, pomagamy stronom znaleźć optymalne dla nich rozwiązanie w jak najkrótszym czasie. W sytuacjach rozwodu wskazane jest uzgodnić następujące kwestie: typ opieki nad dziećmi, alimenty, zasady kontaktów czy nawet podział majątku. Ugoda zawarta przed mediatorem, nie tylko w sprawach rodzinnych, może być po spotkaniu mediacyjnym przesyłana do sądu i w takich przypadkach po zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku sądowego. To bardzo efektywna czasowo i kosztowo forma rozwiązania sporu w porównaniu z procesem sądowym. Zapraszamy do gabinetu w Warszawie. Współpracujemy z mediatorami rodzinnymi a nawet gospodarczymi, wpisanymi na listę mediatorów sądowych!

Specjalista

Katarzyna Ładniak-Grońska

psycholog, diagnosta, dydaktyk, coach i mediator, dyplomowany terapeuta par i rodzin, terapeuta EMDR

Artur Groszek

psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia  trener zastępowania przemocy, pedagog