Artur Groszek

pedagog, psychoterapeuta uzależnień, trener zastępowania przemocy

Jest pedagogiem,wychowawcą,  terapeutą uzależnień z niemal 20-letnim stażem. Pracuje  z ofiarami i sprawcami przemocy w oparciu o model Duluth oraz elementy  treningu zastępowania agresji.

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończył także:

  • szkolenie terapii uzależnień w instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie zakończone certyfikatem terapeuty uzależnień
  • specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Model Duluth

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie konsultuje sprawców przemocy oraz osoby uzależnione i współuzależnione – 10 letnia praktyka. Zastępca  Kierownik Gabinetów AlmaMedic.

Jak i z kim pracuje

Pracuje w ujęciu poznawczo-behawioralnym z dorosłymi i młodzieżą w obszarze przeciwdziałania przemocy, uzależnień wszelkiego typu, w tym uzależnień behawioralnych od niemalże 20 lat.

Zakres

  • konsultacje i terapia uzależnień dla młodzieży i dorosłych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) oraz uzależnień behawioralnych np. hazard, zakupoholizm, media społecznościowe itp.
  • konsultacje współuzależnienia
  • konsultacje wychowawcze dla rodziców
  • konsultacje dla młodzieży, w tym tzw. trudnej młodzieży  oraz przejawiającej zachowani autoagresywne np. samookaleczenia
  • interwencje kryzysowe dla dorosłych i młodzieży
  • konsultacje i treningi, instruktaż dla osób mających problem z zachowaniami o charakterze przemocowym  oraz dla ofiar i sprawców przemocy (przemoc psychiczna, fizyczna)

Publikacje i Porady

Kontakt

Opinie

Dzięki niemu uświadomiłem sobie, że mam problem z nałogiem, który wydawał się być nieszkodliwy. Zacząłem kontrolować emocje w inny sposób niż poprzez alkohol i jestem w procesie leczenia. Dziękuję

Pacjent

Wiedza, doświadczenie, konkretne narzędzia. Polecam

Aleksander