Mateusz Puchowski – ZnanyLekarz.pl

Mateusz Puchowski

psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia, pedagog, terapeuta TZA

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień i współuzależnienia (Instytut Psychologii Zdrowia). Kilkanaście lat pracował w stołecznych szkołach jako pedagog, jednocześnie zdobywając doświadczenie socioterapeuty z dziecmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (orzeczenie-upośledzenie lekkie, asperger, autyzm,  ADHD, niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym) oraz w zaburzeniach lękowo-depresyjnych. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Jak i z kim pracuje

Pracuje z młodzieżą (od 10 r. ż.) i dorosłymi w nurcie poznawczo-behawioralnym w obszarze terapii uzależnień i współuzależnień, DDA, DDD. Ponadto w pracy terapeutycznej wykorzystuje elementy treningu zastępowania agresji. Wspiera pedagogicznie i wychowawczo rodziców m.in tzw. trudnych nastolatków, także podczas terapii uzależnień ich pociech. Pomaga dorosłym i nastolatkom także w zaburzeniach depresyjno-lękowych.

Zakres

  • psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych i współuzależnionych. DDA, DDD (substancje psychoaktywne – alkohol, narkotyki, tytoń oraz cyberuzależnienia, pornografia, hazard)
  • konsultacje diagnostyczne dotyczące umiejętności wychowawczych, ról rodzicielskich w oparciu o pedagogikę systemowa rodzin, motywowania młodzieży, niepowodzeń szkolnych/wychowawczych
  •  praca z dziećmi, młodzieżą, a także z rodzicami, dorosłymi  i kadrą pedagogiczną czy dyrektorami placówek w ww.obszarach oraz zaburzeniach depresyjno-lękowych
  • warsztaty edukacyjne dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej oraz instytucji (ponad 1000 godzin zajęć) w obszarze komunikacji, uzależnień od tytoniu, alkoholu, komputera, zarządzania stresem, mobbingu itp.

Publikacje i Porady

Kontakt