Agnieszka Augustynowicz

psycholog- dzieci, młodzież, seniorzy i choroby nieuleczalne, przewlekłe, diagnosta

Urlop zdrowotny.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia. Ukończyła studia podyplomowe ze specjalizacji Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie potwierdzone zaświadczeniem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowań również na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Aktualnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Poza Schematami w Warszawie.

Prowadzi pomoc i konsultacje psychologiczne dla seniorów oraz prowadzi terapię dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera. Interesuje się diagnozą i terapią całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera), zaburzeń lękowych oraz trudności w relacjach społecznych.
Doświadczenie zdobywała  w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz  w Ośrodku dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „Synapsis”, Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS.

Ukończyła liczne szkolenia psychologiczne m.in. z zakresu psychoonkologii, Treningu Umiejętności Społecznych, KOZE (Karty Oceny Zachowania i Emocji) i wiele innych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach, wykładach i szkoleniach zawodowych

Jak i z kim pracuje

Pracuje jako psycholog, terapeuta z dziećmi i młodzieżą, szczególnie  ze spektrum autyzmu według indywidualnego planu terapii dostosowanego do danego dziecka. Pracuje także jako psycholog z osobami starszymi , które poszukują porady bądź znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.  Udziela również konsultacji i porad rodzicom i dzieciom w sprawach około rozwodowych oraz w sytuacjach przewlekłej choroby czy terminalnej.
Pracuje pod stałą superwizją.

Zakres

  • konsultacje psychologiczne dla młodzieży i dzieci
  • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży ze spectrum autyzmu
  • diagnozy psychologiczne
  • psychoedukacja i poradnictwo psychologiczne
  • konsultacje psychologiczne dla osób, które doświadczają trudnej sytuacji życiowej, w tym choroby onkologicznej i przewlekłej
  • konsultacje psychologiczne dla seniorów
  • prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży

Publikacje i Porady

Kontakt

Opinie