/Agnieszka Augustynowicz
Agnieszka Augustynowicz2019-06-01T12:23:01+00:00

Agnieszka Augustynowicz

psycholog- młodzież, seniorzy i choroby nieuleczalne, przewlekłe, diagnosta

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe ze specjalizacji Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie potwierdzone zaświadczeniem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz jest trakcie studiów podyplomowych Stosowana Analiza Zachowań również na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Prowadzi pomoc i konsultacje psychologiczne dla seniorów oraz współprowadzi terapię dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Interesuje się diagnozą i terapią całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera), zaburzeń lękowych oraz trudności w relacjach społecznych.
Doświadczenie zdobywała  w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz  w Ośrodku dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „Synapsis”.

Ukończyła liczne szkolenia psychologiczne m.in. z zakresu psychoonkologii, Treningu Umiejętności Społecznych i wiele innych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach, wykładach i szkoleniach zawodowych.

Jak i z kim pracuje

Pracuje jako psycholog z dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi , które poszukują porady bądź znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powody choroby onkologicznej lub przewlekłej. Ponadto szczególny obszar zainteresowań to zaburzenia ze spektrum autyzmu.
Pracuje pod stałą superwizją.

Zakres

  • konsultacje psychologiczne dla młodzieży i dzieci
  • psychoedukacja i poradnictwo psychologiczne
  • konsultacje psychologiczne dla osób, które doświadczają trudnej sytuacji życiowej, w tym choroby onkologicznej i przewlekłej
  • diagnozy psychologiczne
  • konsultacje psychologiczne dla seniorów
  • prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży

Publikacje i Porady

Kontakt

Opinie