Leczenie przemocy

Leczenie przemocy WarszawaŚródmieście

Stosowanie przemocy w rodzinie czy związku jest niestety coraz częstszym problemem w wielu polskich domach. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być naprawdę wiele – powody to już nie tylko nadużywanie alkoholu czy innych używek. Często na agresję jednego z członków rodziny mogą wpływać narastające frustracje, problemy na polu zawodowym bądź złe wzorce wyniesione z domu rodzinnego czy problemy w relacji, ale także pewna grupa zaburzeń z zakresu zdrowia psychicznego. W naszych gabinetach psychoterapii w Warszawie: na Śródmieściu i Ursusie świadczymy profesjonalną pomoc specjalisty, który w pracy z agresją stosuje program korektywny, elementy treningu zastępowania agresji wg modelu Duluth. Taki rodzaj interwencji może być stosowany w pracy z  zarówno ofiarami przemocy, jak i osobami ją stosującym. Zapewniamy pełną dyskrecję, przyjazną atmosferę podczas spotkania oraz indywidualne podejście do każdego Pacjenta.

Specjalista, którego pomoc proponujemy, to doświadczony specjalista z ponad 20-letnim stażem pracy, nie tylko w obszarze samej przemocy, ale także uzależnień, z racji iż przemoc jest pro, dzięki czemu możesz być pewien, że dobierze odpowiednie rozwiązania dopasowane do Twojej sytuacji. Sprawy rodzinne mają charakter bardzo osobisty, dlatego też w wielu przypadkach osoby bliskie czy sąsiedzi nie chcą się wtrącać nawet wtedy, gdy mają podejrzenia stosowania przemocy w danym domu. Właśnie dlatego tak ważna jest pomoc specjalisty i praca w obszarze przemocy, by móc się uchronić przed jej konsekwencjami, także psychologicznymi. W naszych gabinetach w Warszawie działamy profesjonalnie i kompleksowo.

Kiedy należy interweniować?

Przemoc jest niezwykle złożonym zjawiskiem, ponieważ możemy wyróżnić kilka jej rodzajów: przemoc psychiczną, ekonomiczną, seksualną oraz fizyczną.  Z pośród powyższych zjawisk bardzo często występującą jest przemoc fizyczna, ale także przemoc psychiczna, która jest niestety trudniejsza do zdiagnozowania, ponieważ jej śladów nie widać gołym okiem, a może być równie niebezpieczna i traumatyczna, co nadużywanie siły. Co więcej, stosowanie przemocy psychicznej znacznie trudniej jest udowodnić osobie oskarżonej a jednym z kryterium do jej rozpoznania jest nierównowaga sił pomiędzy stronami, gdzie tego rodzaju przemoc występuje. Przejawem przemocy ekonomicznej może być choćby uzależnianie ekonomiczne partnera czy drugiej osoby od siebie, decydowanie o wydatkach drugiej strony czy nawet jej z nich rozliczanie. Natomiast przemoc seksualna wiążę się z naruszeniem granic osobistych i sfery seksualnej drugiej osoby.

Co zrobić, gdy któryś z powyższych problemów dotyka właśnie Ciebie czy jako ofiara czy osoba prezentująca zachowania przemocowe?

Przede wszystkim nie należy tego bagatelizować i sięgnąć po pomoc, choćby umawiając się na konsultację do specjalisty leczenia przemocy i  przyglądając się sytuacji obiektywnie, przez osobę z zewnątrz co poznawała zdiagnozować z czym mamy do czynienia. Jeśli diagnoza zostanie potwierdzona następnie specjalista, trener zastępowania agresji może rozpocząć pracę z osobą, której sytuacja dotyczy. Należy pamiętać, że granica pomiędzy narastającą złością a agresją może być bardzo cienka i przerodzić się w przemoc, natomiast złość nie jest tożsama z agresją czy przemocą.

Profesjonalne leczenie przemocy – gabinet na warszawskim Śródmieściu i Ursus

Nasz specjalista przeprowadza nie tylko konsultacje z ofiarami przemocy, ale również z jej sprawcami. Do wizyt w naszym gabinecie w Warszawie w dyskrecji zachęcamy oboje partnerów, gdzie podejrzenie stosowania przemocy, agresji występuje. Warto bowiem przede wszystkim przeciwdziałać i leczyć.

Specjaliści

Artur Groszek

psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia  trener zastępowania przemocy, pedagog