Uzależnienia

Jest to stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się stałym, bądź okresowym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej. W wyniku trudnych doświadczeń, kryzysów oraz  jako próba poradzenia sobie z problemami często dochodzi powstania uzależnienia. Rozwija się ono jako następstwo przyjmowania substancji psychoaktywnej (np. leków uspokajających i nasennych,  nikotyny czy narkotyków) lub podejmowania niektórych aktywności (np. hazardu, gier, zakupów, pracy czy internetu). Lecząc uzależnienie należy m.in określić mechanizm jego powstania, źródło. W zakresie terapii uzależnień prowadzimy diagnozy oraz terapię uzależnień z wykorzystaniem EMDR. Współpracujemy także zewnętrznie z uznanymi psychiatrami i certyfikowanymi terapeutami uzależnień i współuzależnienia.

Objawy uzależnienia

  • silne pragnienie , przymus zażywania substancji

  • utrata kontroli nad sposobem przyjmowania substancji

  • koncentracja działań osoby uzależnionej na pozyskaniu, używaniu substancji oraz zaniedbywanie lub porzucenie innych źródeł przyjemności, zainteresowań, aktywności zawodowej i społecznej

  • stosowanie systemu zaprzeczeń i racjonalizacji

  • rozwój tolerancji (czyli potrzeba stosowania coraz większych dawek w celu uzyskania danego efektu)

  • zespół abstynencyjny, inaczej odstawienny, który pojawia się po zaprzestaniu przyjmowania substancji w formie złego samopoczucia fizycznego i psychicznego

  • uporczywe przyjmowanie substancji pomimo wiedzy o szkodliwych następstwach przyjmowania

Specjalista

Artur Groszek

psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia  trener zastępowania przemocy, pedagog