Wizyta u seksuologa nie musi wiązać się ze stresem, choć często trudno jest nam opowiedzieć o swoich problemach, zwłaszcza gdy dotyczą tak intymnej sfery, jak seks i nasza seksualność.   Pamiętajmy jednak, że seksuolog jest osobą wykwalifikowaną do pracy z osobami z trudnościami w tym obszarze, w związku z tym cechuje się otwartością i przede wszystkim zrozumieniem. Seksuolog nie narzuca swojego osądu, światopoglądu czy własnych wartości moralnych. Akceptuje i szanuje …. działa i prezentuje wartości zgodne z aktualnym stanem wiedzy naukowej. Potrzeby seksualne są naturalne, a pomoc seksuologa pomoże zrozumieć i rozwiązać trudności i niepokoje z nimi związane. Nie należy ignorować objawów i czekać na samoistne rozwiązanie problemów, ponieważ może to skutkować nieudanym i niesatysfakcjonującym życiem seksualnym, negatywnymi emocjami, gorszym samopoczuciem, niską samooceną, konfliktami z partnerem, bezdzietnością oraz nie rozwinięciem własnego potencjału seksualnego. Jeżeli doświadczasz trudności, zwłaszcza jeżeli trwają one co najmniej kilka miesięcy, warto udać się na wizytę do seksuologa, aby wspólnie zidentyfikować i rozwiązać problem.

Komu może pomóc seksuolog?

Do psychologa-seksuologa zgłaszają się osoby, które:

 • doświadczają dyskomfortu lub niepokoju związanego z własną seksualnością,
 • przeżywają negatywne emocje podczas zbliżenia,
 • cierpią z powodu zaburzeń seksualnych
 • nie są zdolne do udziału w związkach seksualnych właściwie do swoich potrzeb,
 • istnieją czynniki, które uniemożliwiają im ekspresję i realizację seksualną na poziomie przez nie oczekiwanym,

Czyli:

 • nigdy nie odczuwały lub przestały odczuwać przyjemność z seksu,
 • czują niechęć lub awersję seksualną,
 • doświadczają trudności z uzyskaniem i utrzymaniem erekcji,
 • doświadczają problemów z kontrolą wytrysku (wytrysk przedwczesny lub opóźniony),
 • odczuwają ból podczas stosunku płciowego lub niemożność odbycia stosunku,
 • doświadczają nadmiernego popędu seksualnego,
 • czują, że nie panują nad swoimi zachowaniami seksualnymi,
 • nie akceptują swoich fantazji seksualnych,
 • są w stanie osiągnąć zaspokojenie seksualne jedynie poprzez zachowania, które uniemożliwiają stworzenie więzi i satysfakcjonującego związku z drugą osobą,
 • doświadczają niepewności dotyczącej swojej orientacji psychoseksualnej bądź trudności z identyfikacją płciową, również potrzebujące wsparcia w obszarze specyficznych trudności osób z orientacją nieheteroseksualną lub osób transpłciowych,
 • mają trudności w nawiązywaniu relacji, komunikacji z partnerem na temat seksu,
 • zauważają niepokojące zachowania u dziecka.

Do seksuologa może zgłosić się osoba w każdym wieku.

Psycholog-seksuolog pracuje z osobami, u których doświadczane trudności mają swoje źródło w psychice. Niekiedy zaleca wizytę u innego specjalisty np.neurologa, ginekologa, urologa, lekarza seksuologa lub przeprowadzenie badań (np.hormonalnych), jeżeli podejrzewa, że przyczyny problemów mogą mieć podłoże biologiczne. Psycholog-seksuolog, który w trakcie swojej praktyki wykorzystuje metody psychologiczne nie może w przeciwieństwie do lekarza seksuologa przepisywać leków, wypisywać recept, wypisywać skierowań na badania laboratoryjne czy przeprowadzać badań fizykalnych.

Jeśli doświadczasz, którejś z opisanych powyżej trudności zapraszam na konsultację do mnie w AlmaMedic.

Martyna Kalisiewicz: psycholog, seksuolog