Informujemy, iż z uwagi na COVID-19 w gabinetach AlmaMedic  podczas wizyt osobistych przestrzegamy poniższych zasad bezpieczeństwa w trosce o zdrowie  zarówno personelu AlmaMedic jak i naszych Klientów:

  • pomieszczenia i wyposażenie gabinetów AlmaMedic są regularnie dezynfekowane, pomieszczenia są wietrzone a fotele ustawione są w odległości min. 1,5 metra od siebie.
  • posiadamy w gabinecie specjalny oczyszczacz powietrza, który wychwytuje wszelkie wirusy, bakterie, pyłki itp.
  • Ponadto podczas wizyty osobistej Pacjenci/Klienci są proszeni o wypełnienie oświadczenia z uwagi na COVID-19, a specjalista może poprosić o zmierzenie temperatury za pomocą dostępnego w gabinecie bezkontaktowego termometru.
  • Personel AlmaMedic jest  także wyposażony w środki odkażające, przyłbice i/lub maseczki.
  • Przy rozliczaniu wizyt rekomendujemy płatność kartą w gabinecie na Lindleya 16 lub przelewem przed wizytą jak w pkt 7 Regulaminu usług AlmaMedic https://almamedic.pl/regulamin/
  • Zachowujemy odstęp między wizytami, aby nasi Klienci się nie spotykali bezpośrednio, a ponieważ u nas nie ma poczekalni i funkcjonujemy w  dyskretnej formule gabinetowej to ryzyko jest mniejsze niż w klasycznej poradni.

Każdy ze specjalistów podejmuje indywidualnie decyzję o terminie powrotu do wizyt osobistych, część osób pracuje już w takiej formie. W razie zainteresowania taką formą proszę zgłosić to swojemu terapeucie i z nim potwierdzić szczegóły podczas wizyty. Wszystkie  środki ochronne stosowane są  z uwagi  na politykę jakości i bezpieczeństwa  AlmaMedic. Szczegóły https://almamedic.pl/regulamin

Jednocześnie informujemy, że pracujemy także w trybie online indywidualnie, z młodzieżą, rodzicami,  parami a nawet rodziną oraz w emdr, uzależnienia. Osobom w podeszłym wieku i z obciążeniami zdrowotnymi rekomendujemy formę pomocy psychologicznej online. Szczegóły https://almamedic.pl/jak-pomagamy/konsultacje-telefon-skype/