Katarzyna Banach

pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

Wiedzę zdobywała w Instytucie Psychologii Zdrowia. Doświadczenie zawodowe posiada w różnych formach leczenia – ośrodku dziennym, poradni uzależnień oraz placówce stacjonarnej. Na stałe związana z długoterminowym Ośrodkiem Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Anielinie. Prowadzi Fundację Studio Psychologii Zdrowia, w ramach której realizuje programy terapeutyczne m.in. Candis dla osób nadużywających przetworów konopi.

Ponadto prowadzi portal www.uzaleznieniabehawioralne.pl, w którym udziela porad w poradni on-line osobom z problemem uzależnień niechemicznych.

Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Stowarzyszeniu Intra, co pozwala Jej na prowadzenie warsztatów i szkoleń dla różnych grup zawodowych z zakresu umiejętności psychospołecznych (komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem). Współpracuje jako trener z wieloma organizacjami pozarządowymi prowadząc szkolenia z tematyki zapobiegania uzależnieniom.

Stale podnosi kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyła w wielu szkoleniach dotyczących uzależnień behawioralnych, programu kontroli picia, dialogu motywującego,  pracy z rodzinami, terapii poznawczo-behawioralnej, pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Zawodowo szczególnie interesuje się tematyką uzależnień niechemicznych (hazard, Internet), co skłania ją do nieustannego podnoszenia kompetencji w tej dziecinie.

Prowadzi wykłady i warsztaty na studiach podyplomowych z zakresu terapii uzależnień. Aktualnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie im. J. Korczaka szkoli przyszłych specjalistów.

Jest autorką i realizatorką programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, rodziców oraz kadry nauczycielskiej. Poza zawodowo udziela się w amatorskich teatrach, w których za pomocą metody teatru forum analizuje aktualne problemy społeczne, takie jak dyskryminacja, przemoc, relacje we współczesnej rodzinie.

Ponadto prowadzi warsztaty  dla rodziców nastolatków ze świadomego rodzicielstwa,  budowania relacji, umiejętności komunikacyjnych oraz wzmacniania poczucia własnej wartosci.  Wspiera w radzeniu sobie z trudnościami oraz w poszukiwaniu pomocnych strategii. Pomaga oswajać tematy związane z używkami, seksem, multimediami. Podczas konsultacji towarzyszy rodzicom w poszukiwaniu sposobów wspierania nastolatków w doświadczaniu objawów typowych dla okresu adolescencji jak samotność, poczucie niezrozumienia, depresja, dążenie do niezależności, konflikty z dorosłymi, problemy szkolne. Ukończyła szkolenie “Nastolatki – szkolenie dla profesjonalistów” prowadzone przez Agnieszkę Stein.

Publikacje i Porady

Kontakt

Opinie