Zaburzenia pamięci2018-12-11T09:17:36+00:00

Zaburzenia pamięci

Otępienie to zespół objawów psychopatologicznych spowodowanych chorobą mózgu, zwykle o charakterze postępującym, bądź przewlekłym.  Objawem choroby jest deficyt  funkcji poznawczych (np.  pamięci, koncentracji uwagi, mowy i myślenia) oraz zaburzenia zachowania i motywacji a także zaburzenia reakcji emocjonalnych. Pomimo potocznych opinii otępienie nie jest normalnym objawem procesów starzenia się.

Osoby z zespołem otępiennym często charakteryzują się drażliwością, mogą odczuwać lęk, doświadczać zaburzeń snu czy też zaburzeń psychotycznych lub zaburzeń świadomości.

Otępienie może mieć różnorodną przyczynę np. zaburzenia hormonalne, niedobory witamin, zatrucia, ciężkie infekcje lub jako następstwo urazu, nowotworu, uszkodzenia mózgu o etiologii naczyniopochodnej lub uszkodzenia w przebiegu choroby zwyrodnieniowej mózgu (w chorobie Parkinsona, w chorobie Alzheimera).

Skontaktuj się z Nami! +48 570 905 095

Specjalista

Aleksandra Mroczek

psycholog –  młodzież, seniorzy, pedagog, diagnosta